Til heile kapittelet Tid:

Prøve til kapittel 2 «Tid», side 20–27 i Cogito 5.

Set kryss ved det svaret som er rettast.