Ein ny himmel og ei ny jord

Og eg såg ein ny himmel og ei ny jord.

For den første himmel og

den første jord var borte,

og havet var ikkje meir.

Gud sjølv skal vere hos dei.

Han skal vere deira Gud.

Han skal tørke bort kvar tåre frå auga deira,

og døden skal ikkje vere meir,

og ikkje sorg og ikkje skrik og ikkje pine.

For det som ein gong var, er borte.